Distriktsmødet 2012

Torsdag den 1. marts var der ordinært distriktsmøde i Ermelunden Distrikt. Der var omkring 30 fremmødte, der alle deltog aktivt i aftenens drøftelser. Alle distriktets grupper var repræsenteret.

Til punktet om distriktets arbejde den kommende tid, havde den afgående stab udarbejdet et udkast til en vision for Ermelunden Distrikt. Visionsudkastet er blevet til igennem spørgeskemaundersøgelser fra alle ledere i distriktet, samt besøg på gruppernes ledermøder. Visionen blev drøftet, og der kom gode og kvalificerede ændringer, der gjorde at visionen blev enstemmigt vedtaget.

Valg til staben bød på genvalg til distriktschefen og uddannelseslederen, samt to distriktsassistenter. Desuden var der tre opstillede kandidater, som alle nu er trådt ind i staben. Kassereren og revisorer blev ligeledes genvalgt.

Den veloverståede aften sluttede af med en superflot kage, formet som distriktsskjoldet. Se flere billeder her