Kategoriarkiv: Andre

Distriktssommerlejr 2019

Husk 

I 2019 skal hele distriktet på distriktssommerlejr på Arresø Centeret ved Kregme.

Dato fra d. 3 august til den 10 august 2019.

Tema: Kongeriget Ermelunden

Prisen for en hel uge er 1200kr

Flere oplysninger kommer i det nye år og vi glæder os til at fortælle hvad der skal ske.

Så er vi igang!

Ermelunden Distrikts sommerlejr er i fuld gang. Solen skinner højt på himlen, lejrpladsen summer af aktivitet og glade spejdere. Der bliver pioneret, leget og hængt ud i loungen. Se billeder i distriktets billedalbum eller på instagram #ermelunden14

Startskuddet har lydt: En fantastisk lederdag


 

 

 

 

 

 

 

Op imod 60 ledere fra hele Ermelunden Distrikt havde taget imod invitationen til at deltage i lederarrangementet, der for alvor har sat gang i det nu større Ermelunden Distrikt.

Dagen startede efter en kort velkomst, hvorefter alle i blandede hold gik løs på en masse poster. Der var poster i alle afskygninger, dog havde de fleste en noget fjollet karakter. Det var vigtigt at der blev grinet og talt – uanset om man har været i Ermelunden i lang tid, eller om man først lige er kommet med. Fællesskabet var i højsædet og, og humøret var højt.

Efter nogle timer med løb, kaffe og kage og hyggeligt samvær, blev der tændt op i grillen, og lederne satte sig på kryds og tværs af grupper og hyggede.

Efter maden blev der, som til et hvert andet spejderarrangement, tændt op i lejrbålet. Stemningen var stadig høj, og der blev hygget ud på de sene nattetimer.

En fantastisk lederdag. En dag hvor vi nu ikke længere siger dem og os men derimod vi.

 

Nye Distriktsgrænser i hovedstadsområdet

Kopieret fra spejdernet.dk

Det er meget vigtigt for KFUM-Spejderne i Danmark at have velfungerende distrikter, der kan samle grupper regionalt og støtte det lokale spejderarbejde. Derfor har Hovedbestyrelsen i samråd med grupper og distrikter i Hovedstadsregionen vedtaget nye distriktsgrænser.

Bastrup Distrikt er nedlagt
Bastrup Distrikt vest for København har igennem en længere årrække haft meget lav tilslutning til distriktsarrangementer og svært ved at finde medlemmer til distriktsstaben. Flere grupper i distriktet har været mere orienteret mod nabodistrikterne, og den geografiske sammensætning af Bastrup vurderes af flere grupper som uhensigtsmæssig.

Grupperne i Bastrup Distrikt har i samarbejde med en af korpsets udviklingskonsulenter og Hovedbestyrelsen drøftet fremtiden for distriktet siden 2012. Denne proces mundede i efteråret ud i, at grupperne fra Bastrup ønskede distriktet nedlagt og i stedet at blive tilknyttet nabodistrikterne.

På denne baggrund besluttede Hovedbestyrelsen i januar 2013 at imødekomme indstillingen om nedlæggelse af distriktet, og at afsøge mulighederne for at tilknytte grupperne fra det tidligere Bastrup Distrikt til nabodistrikterne Ole Rømer, Hjorte og Ermelunden.

Ermelunden, Hjorte og Ole Rømer Distrikter er blevet større!

Alle grupperne i Bastrups nabodistriker Ermelunden, Ole Rømer og Hjorte er i løbet af foråret blevet kaldt i samråd med Hovedbestyrelsen for at give deres tilsagn til den nye fordeling af grupperne, ligesom distriktsstabene i de tre distrikter har været involveret i processen.

På baggrund af de positive tilbagemeldinger fra grupper og distrikter besluttede Hovedbestyrelsen på sit møde søndag d. 26. maj 2013 at godkende følgende fordeling af grupperne fra Bastrup Distrikt:

 

Gruppe Nyt Distrikt
Egedal Gruppe Hjorte
2. Bagsværd Gruppe Ermelunden
Buddinge Gruppe Ermelunden
Buddinge Gruppe Ermelunden
Ballerup Gruppe Ole Rømer
Herlev Gruppe Ermelunden
Klausdal Gruppe Ermelunden
1. Bistrup Gruppe Ermelunden
Hørsholm Gruppe Hjorte
Allerød-Lynge Gruppe Hjorte
Østerhøj-Måløv Gruppe Ole Rømer
Søborg gruppe Ermelunden

Kassebeholdningen i Bastrup Distrikt fordeles mellem modtager-distrikterne som beskrevet i korpsets love (§31 stk. 2.). Fordelingen sker i forhold til det medlemstal, grupperne havde d. 13. november 2012, da grupperne i Bastrup vedtog at indstille distriktet til nedlæggelse.

Bedre rammer for spejderarbejdet

Både nye og gamle grupper i Ole Rømer, Hjorte og Ermelunden fokuserer nu på at lære hinanden at kende og komme godt fra start sammen i de nye, større distrikter.

Det fælles mål er at sikre de bedste rammer for spejderarbejdet, og forhåbentlig kan de nye distriktsgrænser være med til at skabe endnu bedre muligheder for dette.

Distriktslejrbål 2012

Den 11. oktober rykkede en hel masse spejdere traditionen tro ind på Troldehøj i Lundtofte, for at være med til årets distriktslejrbål.
Bålet blev tændt, og distriktschefen bød velkommen, men derefter skete der alt muligt. Maj og Pia kom og lavede et utal af finurlige,fornøjelige og fortræffelige indslag, som underholdt den begejstrede skare af spejdere, som havde lagt vejen forbi.
Efter en god times hyggelig underholdning, trippede alle spejderne hjem igen med endnu en spejderoplevelse i rygsækken.

Der var deltagende spejdere fra 6 af distriktets grupper

Distriktsmødet 2012

Torsdag den 1. marts var der ordinært distriktsmøde i Ermelunden Distrikt. Der var omkring 30 fremmødte, der alle deltog aktivt i aftenens drøftelser. Alle distriktets grupper var repræsenteret.

Til punktet om distriktets arbejde den kommende tid, havde den afgående stab udarbejdet et udkast til en vision for Ermelunden Distrikt. Visionsudkastet er blevet til igennem spørgeskemaundersøgelser fra alle ledere i distriktet, samt besøg på gruppernes ledermøder. Visionen blev drøftet, og der kom gode og kvalificerede ændringer, der gjorde at visionen blev enstemmigt vedtaget.

Valg til staben bød på genvalg til distriktschefen og uddannelseslederen, samt to distriktsassistenter. Desuden var der tre opstillede kandidater, som alle nu er trådt ind i staben. Kassereren og revisorer blev ligeledes genvalgt.

Den veloverståede aften sluttede af med en superflot kage, formet som distriktsskjoldet. Se flere billeder her

 

 

Skt. Georgsdag 2011

Traditionen tro havde distriktet inviteret til Skt. Georgsdag på Ermelundssletten. På grund af påsken var arrangementet blevet rykket til første hverdag efter påsken, men selv om det ikke blev på dagen, var ca 80 spejdere og deres ledere mødt frem på Ermelundssletten til et arrangement der ikke var helt som det plejer. Ingen er i hvert fald længere i tvivl om hvem det er ham Georg er! Det var i det hele taget en rigtig hyggelig og afslappet aften, hvor aprilvejret viste sig fra sin absolut bedste side.

Husk at den 23. April 2012 – så fejrer vi Skt. Georgsdag igen – naturligvis på Ermelundssletten.

 

Seniorskitur 2011

15 glade seniorer og ledere deltog i år i Ermelunden distrikts traditionsrige seniorskitur til Vallåsen.  
I år bød skituren udover masser af ski-skole og ski-sjov også på grillfrokost i sneen, wellnes-aften med alt hvad der hører til,
vinterhvide landskaber og masser af hygge og fællesskab. 
En god weekend både på den aktive og på den sociale konto.